Arabic, Judeo-Yemeni: Habban மொழி

மொழியின் பெயர்: Arabic, Judeo-Yemeni: Habban
ISO மொழியின் பெயர்: Judeo-Yemeni Arabic [jye]
GRN மொழியின் எண்: 7112
Language Scope: Unknown
Language State: Not Verified
ROD கிளைமொழி குறியீடு:

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Arabic, Judeo-Yemeni: Habban

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Arabic, Judeo-Yemeni: Habban க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Habban

Arabic, Judeo-Yemeni: Habban எங்கே பேசப்படுகின்றது

Israel
Yemen

Arabic, Judeo-Yemeni: Habban க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Arabic, Judeo-Yemeni: Habban

Jew, Yemeni;