Apiaka மொழி

மொழியின் பெயர்: Apiaka
ISO மொழி குறியீடு: api
GRN மொழியின் எண்: 7060
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Apiaka

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Apiaka க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Apiaká (ISO மொழியின் பெயர்)
Apiake

Apiaka எங்கே பேசப்படுகின்றது

Brazil

Apiaka பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: People_Bilingual.