Abishira மொழி

மொழியின் பெயர்: Abishira
GRN மொழியின் எண்: 6626
ISO மொழியின் பெயர்: Abishira [ash]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Abishira

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Abishira எங்கே பேசப்படுகின்றது

Peru

Abishira க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Abishira தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Abishira பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.