Warlpiri மொழி

மொழியின் பெயர்: Warlpiri
ISO மொழி குறியீடு: wbp
GRN மொழியின் எண்: 3722
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Warlpiri

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

Bible பாடல்கள் & Evangelism Purlapa

(Bible பாடல்கள் & Evangelism Purlapa MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொடுக்கிறது. (A75242).

Bible பாடல்கள் with Comments 1

(Bible பாடல்கள் with Comments 1 MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) புதிதாகவரும் கிறிஸ்தவர்களுக்கான மதக்கோட்பாடுகள், ஞான உப தேசங்கள், மற்றும் போதனைகள் (A75243).

Bible பாடல்கள் with Comments 2

(Bible பாடல்கள் with Comments 2 MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) புதிதாகவரும் கிறிஸ்தவர்களுக்கான மதக்கோட்பாடுகள், ஞான உப தேசங்கள், மற்றும் போதனைகள் (A75245).

Colossians 1 & 2

(Colossians 1 & 2 MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கேட்பொலியில் வேதவாசிப்புகள் குறிப்பிட்ட, அங்கீஹரிக்கபட்ட,மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வேத வசனங்கள் சிறிய வர்ணனையுடன் அல்லது வர்ணனை இல்லாமலும் இருக்கலாம் (A75244).

Colossians 3 & 4

(Colossians 3 & 4 MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கேட்பொலியில் வேதவாசிப்புகள் குறிப்பிட்ட, அங்கீஹரிக்கபட்ட,மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வேத வசனங்கள் சிறிய வர்ணனையுடன் அல்லது வர்ணனை இல்லாமலும் இருக்கலாம் (A75247).

Creation பாடல்கள்

(Creation பாடல்கள் MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கிறிஸ்தவ இசை,பாடல்கள்,கீதங்களின் தொகுப்பு (A19411).

Easter Purlapa

(Easter Purlapa MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வளர்ச்சி மற்றும் உற்சாகப்படுத்துதலுக்கும் பிறப்பினாலே சொந்தமான விசுவாசிகளின் செய்திகள். மதப்பிரிவுக்கான முக்கியத்துவம் இருந்தாலும் முக்கிமான கிறிஸ்தவ போதனைகளை பின்பற்றுவர். (A75239).

Guitar பாடல்கள்

(Guitar பாடல்கள் MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கிறிஸ்தவ இசை,பாடல்கள்,கீதங்களின் தொகுப்பு (A75240).

Jijaji Kangalpa Yawuru-Jarrimi [Jesus Forgives]

(Jesus Forgives MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) இசையும் வேதாகமும் கலந்த ஊழிய நிகழ்ச்சிகள் உதாரணமாக வேதாகம பரிசு பணிபொருள் திட்டம (A80668).

Jijaji Wanarlipa Wapami [Walking With Jesus]

(Walking With Jesus MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) இசையும் வேதாகமும் கலந்த ஊழிய நிகழ்ச்சிகள் உதாரணமாக வேதாகம பரிசு பணிபொருள் திட்டம (C80667).

Kaataku Wangkanjaku [பிரார்த்தனை]

(பிரார்த்தனை MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) இசையும் வேதாகமும் கலந்த ஊழிய நிகழ்ச்சிகள் உதாரணமாக வேதாகம பரிசு பணிபொருள் திட்டம (A64493).

Kaatuku Purlapa [Christian Corroborees]

(Christian Corroborees MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கிறிஸ்தவ இசை,பாடல்கள்,கீதங்களின் தொகுப்பு (A75246).

The Lajamanu Choir Sings for Jesus

(The Lajamanu Choir Sings for Jesus MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கிறிஸ்தவ இசை,பாடல்கள்,கீதங்களின் தொகுப்பு (A75241).

Luke 01-04

(Luke 01-04 MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கேட்பொலியில் வேதவாசிப்புகள் குறிப்பிட்ட, அங்கீஹரிக்கபட்ட,மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வேத வசனங்கள் சிறிய வர்ணனையுடன் அல்லது வர்ணனை இல்லாமலும் இருக்கலாம் (A80703).

Luke 05-08

(Luke 05-08 MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கேட்பொலியில் வேதவாசிப்புகள் குறிப்பிட்ட, அங்கீஹரிக்கபட்ட,மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வேத வசனங்கள் சிறிய வர்ணனையுடன் அல்லது வர்ணனை இல்லாமலும் இருக்கலாம் (A80704).

Luke 08-12

(Luke 08-12 MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கேட்பொலியில் வேதவாசிப்புகள் குறிப்பிட்ட, அங்கீஹரிக்கபட்ட,மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வேத வசனங்கள் சிறிய வர்ணனையுடன் அல்லது வர்ணனை இல்லாமலும் இருக்கலாம் (A80706).

Luke 12-16

(Luke 12-16 MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கேட்பொலியில் வேதவாசிப்புகள் குறிப்பிட்ட, அங்கீஹரிக்கபட்ட,மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வேத வசனங்கள் சிறிய வர்ணனையுடன் அல்லது வர்ணனை இல்லாமலும் இருக்கலாம் (A80707).

Luke 16-20

(Luke 16-20 MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கேட்பொலியில் வேதவாசிப்புகள் குறிப்பிட்ட, அங்கீஹரிக்கபட்ட,மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வேத வசனங்கள் சிறிய வர்ணனையுடன் அல்லது வர்ணனை இல்லாமலும் இருக்கலாம் (A80708).

Luke 21-24

(Luke 21-24 MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கேட்பொலியில் வேதவாசிப்புகள் குறிப்பிட்ட, அங்கீஹரிக்கபட்ட,மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வேத வசனங்கள் சிறிய வர்ணனையுடன் அல்லது வர்ணனை இல்லாமலும் இருக்கலாம் (A80709).

Patterson Family

(Patterson Family MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கிறிஸ்தவ இசை,பாடல்கள்,கீதங்களின் தொகுப்பு (A62477).

Singalong for Wapirra

(Singalong for Wapirra MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கிறிஸ்தவ இசை,பாடல்கள்,கீதங்களின் தொகுப்பு (A62478).

The Sower

(The Sower MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கேட்பொலியில் வேதவாசிப்புகள் குறிப்பிட்ட, அங்கீஹரிக்கபட்ட,மொழிபெயர்க்கப்பட்ட வேத வசனங்கள் சிறிய வர்ணனையுடன் அல்லது வர்ணனை இல்லாமலும் இருக்கலாம் The Sower parable from Mark 4:1-9, and explanation from Mark 4:13-20. (A63911).

Yuendumu Church Choir

(Yuendumu Church Choir MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க) கிறிஸ்தவ இசை,பாடல்கள்,கீதங்களின் தொகுப்பு (A80351).

உயிருள்ள வார்த்தைகள்

சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொடுக்கிறது. (C07011).

மற்ற மொழிகளின் பதிவுகளில் Warlpiri இன் சில பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கலாம்

A80692 Ali Curung Spinifex Band Ali Curung Spinifex Band MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க (in Alyawarr)

A62621 Move around for Jesus Move around for Jesus MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க (in English: Aboriginal)

A62499 Sing to the Lord Sing to the Lord MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க (in English: Aboriginal)

A62620 பாடல்கள் Across Our Land பாடல்கள் Across Our Land MP3 யை Warlpiri இல் பதிவிறக்கம் செய்க (in English: Aboriginal)

Warlpiri க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Elpira
Ilpara
Ngaliya
Ngardilpa
Wailbri
Walbiri
Walmama
Walpiri

Warlpiri எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Warlpiri

Warlpiri;

Warlpiri பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Understand English; Also Christian; Semi-acculturated; Hunters.

எழுத்தறிவு: 50

இந்த மொழியில் GRN உடன் இணைந்து பணிபுரியுங்கள்

நீங்கள் இயேசுவைப் பற்றிய வாஞ்சை உள்ளவராக இந்த கிறிஸ்தவ சுவிசேஷத்தை இதுவரை வேதாகம செய்திகளை தங்கள் இருதய மொழியில் கேட்டிராதவர்களுக்கு தெரிவிப்பீர்களா?நீங்கள் இந்த மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டிருப்பவரா அல்லது அப்படிப்பட்ட யாரையாவது அறிவீர்களா?எங்கள் ஆராய்ச்சிக்கோ அல்லது இந்த மொழி பற்றிய தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம் எங்களுக்கு உதவி செய்யவோ அல்லது மொழிபெயர்ப்பிலும் பதிவுகள் எடுப்பதிலும் உதவக் கூடியர்வர்களை கண்டு பிடிப்பதில் எங்களுக்கு உதவி செய்வீர்களா?இந்த மொழியில் அல்லது வேறு மொழியில் இந்த பதிவுகளுக்கு ஆதரவளிக்க விரும்புகிறீர்களா?அப்படியானால் தயவு செய்து தொடர்புக்கு $contact_language_hotline}

கவனிக்க GRN ஒரு இலாப நோக்கமற்ற நிறுவனம், மொழி பெயர்ப்பாளர்களுக்கோ அல்லது மொழி உதவியாளர்களுக்கோ ஊதியம் வழங்காது.அனைத்து விதமான உதவிகளும் தன்னார்வ தொண்டாக செய்யப்படுவதுதான்

நற்செய்தி வழங்குவதில் தொடர்பு கொள்ள இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவுக்கு கேட்பொலியில்வேதாகம கதைகள்,வேதாகம பாடல்கள்,வேதாகம ஆய்வு உபகரணங்கள்,சுவிசேஷ செய்திகள், பாடல்கள் இவைகளால் அர்த்தமுள்ள பங்களிப்பு செய்யும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு GRN நிறுவனம் வாய்ப்பளிக்கிறது.சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் மதக் குழுக்களுக்கோ அல்லது சுவிசேஷ ஊழியத்தில் ஈடு பட்டிருக்கும் தேவாலயங்களுக்கோ அல்லது தேவாலயங்கள் நாட்டப்படுவதுற்கோ ஆதரவளிப்பதிலும் சுவிசேஷ பொருட்கள் விநியோகம் செய்வதிலும் நீங்கள் உதவி செய்யலாம். நீங்கள் உலகத்தின் எந்த பகுதியில் இருந்தாலும் இந்த சுவிசேஷ குழுவில் நீங்கள் ஈடுபட எங்களிடம் உற்சாக மளிக்கும் வாய்ப்புக்கள் உள்ளது .நீங்கள் பரிசுத்த வேதாகமத்தில் நம்பிக்கை உள்ளவராக தவறாமல் கிறிஸ்தவ ஆலயத்திற்கு செல்பவராக இருப்பின் இந்த மதக்குழுவில் ஒரு அங்கத்தினராக செயல் படுவதின் மூலம் சென்றடைய முடியாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினர் இயேசு கிறிஸ்துவைப் பற்றின சுவிசேஷத்தை கேட்கும்படியாக செய்யலாம்.