Wunambal: Gwini மொழி

மொழியின் பெயர்: Wunambal: Gwini
ISO மொழி குறியீடு: gww
GRN மொழியின் எண்: 3701
Language Scope: ISO Language
Language State: Verified

மாதிரியாக Wunambal: Gwini

இங்கே கேட்கவும்

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Wunambal: Gwini

இந்த பதிவுகள் குறிப்பாக கல்வியறிவு இல்லாதஅல்லது வாய்வழிச் கலாச்சாரம் உள்ள குறிப்பாக சென்றடைய இயலாத நிலையில் இருக்கும் மக்கள் பிரிவினருக்கு சுவிசேஷமும் வேதாகம போதனைகளின் மூலமாக நற்செய்தியை அறிவிக்கும்படியாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.

உயிருள்ள வார்த்தைகள்

(உயிருள்ள வார்த்தைகள் MP3 யை Wunambal: Gwini இல் பதிவிறக்கம் செய்க) சுருக்கமான கேட்பொலியில் வேதாகம கதைகள், சுவிஷேச செய்திகள் மற்றும் பாடல்களும் இசையும் கூட இருக்கலாம். அவைகள் இரட்சிப்பின் விளக்கமும் மற்றும் அடிப்படை கிறிஸ்தவ போதனைகளும் கொடுக்கிறது. (A62945).

Wunambal: Gwini க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Forrest River
Gwini
Gwi:ni
Kwini (ISO மொழியின் பெயர்)

Wunambal: Gwini எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia