Kaantyu மொழி

மொழியின் பெயர்: Kaantyu
GRN மொழியின் எண்: 3598
ISO மொழியின் பெயர்: Kanju [kbe]

மற்ற மொழிகளின் பதிவுகளில் Kaantyu இன் சில பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கலாம்

A17220 உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ ENGLISH பாடல்கள் உயிருள்ள வார்த்தைகள் w/ ENGLISH பாடல்கள் MP3 யை Kaantyu இல் பதிவிறக்கம் செய்க (in Kuuku-Ya'u)

Kaantyu க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Kanchu
Kanju

Kaantyu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Kaantyu க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Kaantyu தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Kaantyu பற்றிய தகவல்கள்

மக்கள் தொகை: 2