Middle Dutch (ca. 1050-1350) மொழி

மொழியின் பெயர்: Middle Dutch (ca. 1050-1350)
GRN மொழியின் எண்: 23510
Language Type: ISO Language
ISO மொழியின் பெயர்: Middle Dutch (ca. 1050-1350) [dum]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Middle Dutch (ca. 1050-1350)

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Middle Dutch (ca. 1050-1350) க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Middle Dutch (ca. 1050-1350) தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..