Middle French (ca. 1400-1600) மொழி

மொழியின் பெயர்: Middle French (ca. 1400-1600)
GRN மொழியின் எண்: 23408
Language Type: ISO Language
ISO மொழியின் பெயர்: Middle French (ca. 1400-1600) [frm]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Middle French (ca. 1400-1600)

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Middle French (ca. 1400-1600) க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Middle French (ca. 1400-1600) தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..