Timucua மொழி

மொழியின் பெயர்: Timucua
GRN மொழியின் எண்: 23309
Language Type: ISO Language
ISO மொழியின் பெயர்: Timucua [tjm]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Timucua

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Timucua க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Timucua தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..