Aquitanian மொழி

மொழியின் பெயர்: Aquitanian
GRN மொழியின் எண்: 23296
Language Type: ISO Language
ISO மொழியின் பெயர்: Aquitanian [xaq]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Aquitanian

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Aquitanian க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Aquitanian தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..