Zialo மொழி

மொழியின் பெயர்: Zialo
GRN மொழியின் எண்: 23252
Language Type: ISO Language
ISO மொழியின் பெயர்: Zialo [zil]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Zialo

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Zialo க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Zialo தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Zialo

Zialo;