Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao மொழி

மொழியின் பெயர்: Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao
GRN மொழியின் எண்: 21040
Language Type: Unknown
ISO மொழியின் பெயர்: Chuanqiandian Cluster Miao [cqd]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Sichuan Miao

Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 54 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Hmong: Pingtang (Dialect)
Hmong: Quianxi-Pingba-Qingzhen (Dialect)
Miao, Chuanqiandian Cluster (ISO Language)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Bai Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Black Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Blue Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Ching Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Chuan Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Clear Water Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Dananshan Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Dianxi Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Flowery Meo (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Green Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hei Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Be (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Bua (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Den (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dle Ncha (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dlo (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Dou (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong La (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Len (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shi (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Shua Bua (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hmong Sou (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hua Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Hwa Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Light Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Lu Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Magpie Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Dam (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Meo Lai (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Hoa (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong La Hou (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Mong Shi (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Paddyfield Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Red-headed Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Red Mong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: River Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Sa Pa Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Striped Hmong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Tak Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Variegated Mong (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Western Yunnan Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: White Miao (Unknown)
Miao, Chuanqiandian Cluster: Yaque Miao (Unknown)
Miao: Dushan (Dialect)
Miao: Kaili-Duyun-Sandu-Rongjiang-Nandan (Dialect)
Miao: Moyin (Dialect)
Miao: Pingyan (Dialect)
Miao: Qing (Dialect)
Miao: Wangmo (Dialect)
Miao: Wangmo-Luodian (Dialect)
Miao: Ziyun-Zhenning (Dialect)

மொழி பேசும் மக்கள் குழுக்கள் Miao, Chuanqiandian Cluster: Sichuan Miao

Ga Mong; Hmong Bua; Miao, Changshu; Miao, Hua; Striped Meo, Lao-Soung;

இந்த மொழியில் GRN உடன் இணைந்து பணிபுரியுங்கள்

நீங்கள் இயேசுவைப் பற்றிய வாஞ்சை உள்ளவராக இந்த கிறிஸ்தவ சுவிசேஷத்தை இதுவரை வேதாகம செய்திகளை தங்கள் இருதய மொழியில் கேட்டிராதவர்களுக்கு தெரிவிப்பீர்களா?நீங்கள் இந்த மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டிருப்பவரா அல்லது அப்படிப்பட்ட யாரையாவது அறிவீர்களா?எங்கள் ஆராய்ச்சிக்கோ அல்லது இந்த மொழி பற்றிய தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம் எங்களுக்கு உதவி செய்யவோ அல்லது மொழிபெயர்ப்பிலும் பதிவுகள் எடுப்பதிலும் உதவக் கூடியர்வர்களை கண்டு பிடிப்பதில் எங்களுக்கு உதவி செய்வீர்களா?இந்த மொழியில் அல்லது வேறு மொழியில் இந்த பதிவுகளுக்கு ஆதரவளிக்க விரும்புகிறீர்களா?அப்படியானால் தயவு செய்து தொடர்புக்கு $contact_language_hotline}

கவனிக்க GRN ஒரு இலாப நோக்கமற்ற நிறுவனம், மொழி பெயர்ப்பாளர்களுக்கோ அல்லது மொழி உதவியாளர்களுக்கோ ஊதியம் வழங்காது.அனைத்து விதமான உதவிகளும் தன்னார்வ தொண்டாக செய்யப்படுவதுதான்