Zokhuo மொழி

மொழியின் பெயர்: Zokhuo
GRN மொழியின் எண்: 20532
ISO மொழியின் பெயர்: Zokhuo [yzk]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Zokhuo

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Zokhuo எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

Zokhuo க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Zokhuo தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..