Quiripi மொழி

மொழியின் பெயர்: Quiripi
GRN மொழியின் எண்: 20462
ISO மொழியின் பெயர்: Quiripi [qyp]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Quiripi

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Quiripi எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America

Quiripi க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Quiripi தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Quiripi பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Native American Language