O'chi'chi' மொழி

மொழியின் பெயர்: O'chi'chi'
GRN மொழியின் எண்: 20447
ISO மொழியின் பெயர்: O'chi'chi' [xoc]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்O'chi'chi'

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

O'chi'chi' எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

O'chi'chi' க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் O'chi'chi' தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

O'chi'chi' பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct language.