Namla மொழி

மொழியின் பெயர்: Namla
GRN மொழியின் எண்: 20437
ISO மொழியின் பெயர்: Namla [naa]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Namla

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Namla எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

Namla க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Namla தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..