Moji மொழி

மொழியின் பெயர்: Moji
GRN மொழியின் எண்: 20432
ISO மொழியின் பெயர்: Moji [ymi]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Moji

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Moji எங்கே பேசப்படுகின்றது

China

Moji க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Moji தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Moji பற்றிய தகவல்கள்

மக்கள் தொகை: 2,080