Mala Malasar மொழி

மொழியின் பெயர்: Mala Malasar
GRN மொழியின் எண்: 20423
ISO மொழியின் பெயர்: Mala Malasar [ima]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Mala Malasar

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Mala Malasar எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

Mala Malasar க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Mala Malasar தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Mala Malasar பற்றிய தகவல்கள்

மக்கள் தொகை: 1,140