French Belgian Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: French Belgian Sign Language
GRN மொழியின் எண்: 20405
ISO மொழியின் பெயர்: Langue des signes de Belgique Francophone [sfb]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்French Belgian Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

French Belgian Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Belgium

French Belgian Sign Language க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் French Belgian Sign Language தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

French Belgian Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மக்கள் தொகை: 4,000