Javindo மொழி

மொழியின் பெயர்: Javindo
GRN மொழியின் எண்: 20374
ISO மொழியின் பெயர்: Javindo [jvd]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Javindo

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Javindo எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

Javindo க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Javindo தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..