Kurumba, Attapady மொழி

மொழியின் பெயர்: Kurumba, Attapady
GRN மொழியின் எண்: 20325
ISO மொழியின் பெயர்: Attapady Kurumba [pkr]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Kurumba, Attapady

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Kurumba, Attapady எங்கே பேசப்படுகின்றது

India

Kurumba, Attapady க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Kurumba, Attapady தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Kurumba, Attapady பற்றிய தகவல்கள்

மக்கள் தொகை: 1,970