Mawa மொழி

மொழியின் பெயர்: Mawa
GRN மொழியின் எண்: 19324
ISO மொழியின் பெயர்: Mawa (Nigeria) [wma]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Mawa

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Mawa க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Mawa தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Mawa பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.