Urubu-Kaapor Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Urubu-Kaapor Sign Language
GRN மொழியின் எண்: 19306
ISO மொழியின் பெயர்: Urubú-Kaapor Sign Language [uks]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Urubu-Kaapor Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Urubu-Kaapor Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Brazil

Urubu-Kaapor Sign Language க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Urubu-Kaapor Sign Language தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Urubu-Kaapor Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.