Ukrainian Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Ukrainian Sign Language
GRN மொழியின் எண்: 19305
ISO மொழியின் பெயர்: Ukrainian Sign Language [ukl]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Ukrainian Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Jesus Film Project films - Ukrainian Sign Language - (The Jesus Film Project)

Ukrainian Sign Language க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Ukrainische Zeichensprache
українська жестова мова
乌克兰手语
烏克蘭手語

Ukrainian Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Ukraine

Ukrainian Sign Language க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Ukrainian Sign Language தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Ukrainian Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.