Ugandan Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Ugandan Sign Language
GRN மொழியின் எண்: 19303
ISO மொழியின் பெயர்: Ugandan Sign Language [ugn]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Ugandan Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Bible Stories - Ugandan Sign Language - DOOR International version - (Bible.is)

Ugandan Sign Language க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Ugandische Zeichensprache
USL
乌干达手语
烏幹達手語

Ugandan Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Uganda

Ugandan Sign Language க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Ugandan Sign Language தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Ugandan Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.