Turumsa மொழி

மொழியின் பெயர்: Turumsa
GRN மொழியின் எண்: 19282
ISO மொழியின் பெயர்: Turumsa [tqm]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Turumsa

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Turumsa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Papua New Guinea

Turumsa க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Turumsa தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..