Tamanaku மொழி

மொழியின் பெயர்: Tamanaku
GRN மொழியின் எண்: 19277
ISO மொழியின் பெயர்: Tamanaku [tmz]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Tamanaku

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Tamanaku எங்கே பேசப்படுகின்றது

Venezuela

Tamanaku க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Tamanaku தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Tamanaku பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.