Plains Indian Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Plains Indian Sign Language
GRN மொழியின் எண்: 19216
ISO மொழியின் பெயர்: Plains Indian Sign Language [psd]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Plains Indian Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Plains Indian Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America

Plains Indian Sign Language க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Plains Indian Sign Language தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Plains Indian Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.