New Zealand Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: New Zealand Sign Language
GRN மொழியின் எண்: 19186
ISO மொழியின் பெயர்: New Zealand Sign Language [nzs]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்New Zealand Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Jesus Film Project films - New Zealand Sign Language - (The Jesus Film Project)

New Zealand Sign Language க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Neuseelandische Zeichensprache
Neuseeländische Zeichensprache
NZSL
新西兰手语
新西蘭手語

New Zealand Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

New Zealand

New Zealand Sign Language க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் New Zealand Sign Language தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

New Zealand Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.