Namibian Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Namibian Sign Language
GRN மொழியின் எண்: 19155
ISO மொழியின் பெயர்: Namibian Sign Language [nbs]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Namibian Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Namibian Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Namibia

Namibian Sign Language க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Namibian Sign Language தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Namibian Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.