Madagascar Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Madagascar Sign Language
GRN மொழியின் எண்: 19151
ISO மொழியின் பெயர்: Madagascar Sign Language [mzc]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Madagascar Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Madagascar Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Madagascar

Madagascar Sign Language க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Madagascar Sign Language தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Madagascar Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.