Matlatzinca, San Francisco மொழி

மொழியின் பெயர்: Matlatzinca, San Francisco
GRN மொழியின் எண்: 19120
ISO மொழியின் பெயர்: San Francisco Matlatzinca [mat]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Matlatzinca, San Francisco

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Matlatzinca, San Francisco எங்கே பேசப்படுகின்றது

Mexico

Matlatzinca, San Francisco க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Matlatzinca, San Francisco தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Matlatzinca, San Francisco பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly Extinct.