Irish Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Irish Sign Language
GRN மொழியின் எண்: 19070
ISO மொழியின் பெயர்: Irish Sign Language [isg]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Irish Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Irish Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Ireland

Irish Sign Language க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Irish Sign Language தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Irish Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.