Hawai'i Sign Language (HSL) மொழி

மொழியின் பெயர்: Hawai'i Sign Language (HSL)
GRN மொழியின் எண்: 19056
ISO மொழியின் பெயர்: Hawai'i Pidgin Sign Language [hps]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Hawai'i Sign Language (HSL)

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Hawai'i Sign Language (HSL) எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America

Hawai'i Sign Language (HSL) க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Hawai'i Sign Language (HSL) தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Hawai'i Sign Language (HSL) பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.