Gaelic, Hiberno-Scottish மொழி

மொழியின் பெயர்: Gaelic, Hiberno-Scottish
GRN மொழியின் எண்: 19034
ISO மொழியின் பெயர்: Hiberno-Scottish Gaelic [ghc]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Gaelic, Hiberno-Scottish

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Gaelic, Hiberno-Scottish எங்கே பேசப்படுகின்றது

United Kingdom

Gaelic, Hiberno-Scottish க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Gaelic, Hiberno-Scottish தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Gaelic, Hiberno-Scottish பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.