Costa Rican Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Costa Rican Sign Language
GRN மொழியின் எண்: 19000
ISO மொழியின் பெயர்: Costa Rican Sign Language [csr]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Costa Rican Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

மற்ற வளங்களில் இருந்து கேட்பொலி / காணொளி

Jesus Film Project films - Costa Rican Sign Language - (The Jesus Film Project)

Costa Rican Sign Language க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Costa Ricanische Zeichensprache
LESCO
哥斯达黎加手语
哥斯達黎加手語

Costa Rican Sign Language க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Costa Rican Sign Language தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Costa Rican Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.