Jewish Babylonian Aramaic மொழி

மொழியின் பெயர்: Jewish Babylonian Aramaic
GRN மொழியின் எண்: 18968
ISO மொழியின் பெயர்: Jewish Babylonian Aramaic (ca. 200-1200 CE) [tmr]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Jewish Babylonian Aramaic

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Jewish Babylonian Aramaic எங்கே பேசப்படுகின்றது

Israel

Jewish Babylonian Aramaic க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Jewish Babylonian Aramaic தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Jewish Babylonian Aramaic பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.