Bolivian Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Bolivian Sign Language
GRN மொழியின் எண்: 18965
ISO மொழியின் பெயர்: Bolivian Sign Language [bvl]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Bolivian Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Bolivian Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Bolivia

Bolivian Sign Language க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Bolivian Sign Language தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Bolivian Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.