Bali Sign Language மொழி

மொழியின் பெயர்: Bali Sign Language
GRN மொழியின் எண்: 18964
ISO மொழியின் பெயர்: Bengkala Sign Language [bqy]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Bali Sign Language

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Bali Sign Language எங்கே பேசப்படுகின்றது

Indonesia

Bali Sign Language க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Bali Sign Language தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Bali Sign Language பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Sign Language.

மக்கள் தொகை: 40