Biloxi மொழி

மொழியின் பெயர்: Biloxi
GRN மொழியின் எண்: 18957
ISO மொழியின் பெயர்: Biloxi [bll]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Biloxi

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Biloxi க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Biloxi தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Biloxi பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.