Asu மொழி

மொழியின் பெயர்: Asu
GRN மொழியின் எண்: 18942
ISO மொழியின் பெயர்: Asu (Nigeria) [aum]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Asu

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Asu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Nigeria

Asu க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Asu தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Asu பற்றிய செய்திகள்