Yuki மொழி

மொழியின் பெயர்: Yuki
GRN மொழியின் எண்: 18635
ISO மொழியின் பெயர்: Yuki [yuk]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Yuki

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Yuki எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America

Yuki க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Yuki தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Yuki பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.