Yiddish, Western: Northwestern Yiddish மொழி

மொழியின் பெயர்: Yiddish, Western: Northwestern Yiddish
GRN மொழியின் எண்: 18576
ISO மொழியின் பெயர்: Western Yiddish [yih]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Yiddish, Western: Northwestern Yiddish

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Yiddish, Western: Northwestern Yiddish க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Northwestern Yiddish

Yiddish, Western: Northwestern Yiddish எங்கே பேசப்படுகின்றது

Germany
Hungary
Netherlands

Yiddish, Western: Northwestern Yiddish க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 3 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Yiddish, Western: Northwestern Yiddish தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Yiddish, Western
Yiddish, Western: Midwestern Yiddish
Yiddish, Western: Southwestern Yiddish

Yiddish, Western: Northwestern Yiddish பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

இந்த மொழியில் GRN உடன் இணைந்து பணிபுரியுங்கள்

நீங்கள் இயேசுவைப் பற்றிய வாஞ்சை உள்ளவராக இந்த கிறிஸ்தவ சுவிசேஷத்தை இதுவரை வேதாகம செய்திகளை தங்கள் இருதய மொழியில் கேட்டிராதவர்களுக்கு தெரிவிப்பீர்களா?நீங்கள் இந்த மொழியை தாய்மொழியாக கொண்டிருப்பவரா அல்லது அப்படிப்பட்ட யாரையாவது அறிவீர்களா?எங்கள் ஆராய்ச்சிக்கோ அல்லது இந்த மொழி பற்றிய தகவல்களை வழங்குவதன் மூலம் எங்களுக்கு உதவி செய்யவோ அல்லது மொழிபெயர்ப்பிலும் பதிவுகள் எடுப்பதிலும் உதவக் கூடியர்வர்களை கண்டு பிடிப்பதில் எங்களுக்கு உதவி செய்வீர்களா?இந்த மொழியில் அல்லது வேறு மொழியில் இந்த பதிவுகளுக்கு ஆதரவளிக்க விரும்புகிறீர்களா?அப்படியானால் தயவு செய்து தொடர்புக்கு $contact_language_hotline}

கவனிக்க GRN ஒரு இலாப நோக்கமற்ற நிறுவனம், மொழி பெயர்ப்பாளர்களுக்கோ அல்லது மொழி உதவியாளர்களுக்கோ ஊதியம் வழங்காது.அனைத்து விதமான உதவிகளும் தன்னார்வ தொண்டாக செய்யப்படுவதுதான்