Xegwi மொழி

மொழியின் பெயர்: Xegwi
GRN மொழியின் எண்: 18346
Language Type: ISO Language
ISO மொழியின் பெயர்: //Xegwi [xeg]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Xegwi

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Xegwi க்கான மாற்றுப் பெயர்கள்

Abathwa
Amabusmana
Amankgqwigqwi
Batwa
Boroa
Bush-C
Gi/kxigwi
Ki//kxigwi
Kloukle
Lxloukxle
Nkqeshe
Tloue
Tloutle
//Xegwe
//Xegwi (ISO மொழியின் பெயர்)
//Xekwi

Xegwi எங்கே பேசப்படுகின்றது

Mozambique
South Africa

Xegwi க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Xegwi தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Xegwi பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: No known L1 speakers Extinct.