Wirangu மொழி

மொழியின் பெயர்: Wirangu
GRN மொழியின் எண்: 18315
ISO மொழியின் பெயர்: Wirangu [wgu]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Wirangu

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Wirangu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Wirangu க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Wirangu தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Wirangu பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 2