Wikngenchera மொழி

மொழியின் பெயர்: Wikngenchera
GRN மொழியின் எண்: 18306
ISO மொழியின் பெயர்: Wikngenchera [wua]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Wikngenchera

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Wikngenchera எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Wikngenchera க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Wikngenchera தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Wikngenchera பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 50