Wik-Epa மொழி

மொழியின் பெயர்: Wik-Epa
GRN மொழியின் எண்: 18302
ISO மொழியின் பெயர்: Wik-Epa [wie]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Wik-Epa

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Wik-Epa எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Wik-Epa க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Wik-Epa தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Wik-Epa பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 3