Wakawaka: Duungidjawu மொழி

மொழியின் பெயர்: Wakawaka: Duungidjawu
GRN மொழியின் எண்: 18116
ISO மொழியின் பெயர்: Wakawaka [wkw]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Wakawaka: Duungidjawu

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Wakawaka: Duungidjawu எங்கே பேசப்படுகின்றது

Australia

Wakawaka: Duungidjawu க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 2 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Wakawaka: Duungidjawu தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Wakawaka
Wakawaka: Wagawaga

Wakawaka: Duungidjawu பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 3