Unami மொழி

மொழியின் பெயர்: Unami
GRN மொழியின் எண்: 17945
ISO மொழியின் பெயர்: Unami [unm]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Unami

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Unami எங்கே பேசப்படுகின்றது

United States of America

Unami க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Unami தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Unami பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Extinct.