Tora மொழி

மொழியின் பெயர்: Tora
GRN மொழியின் எண்: 17597
ISO மொழியின் பெயர்: Torá [trz]

ஒலிப்பதிவுகள் கிடைக்க பெறும்Tora

தற்போது எங்களிடம் இந்த மொழிக்கான எந்த பதிவுகளும் இல்லை

Tora எங்கே பேசப்படுகின்றது

Brazil

Tora க்கு தொடர்புள்ள கிளைமொழிகள்

அங்கு 0 க்கு ஒத்ததாக பேசப்படும் மொழிகள் அல்லது கிளைமொழிகள் Tora தற்கான ISO மொழி குறியீட்டையே பகிர்ந்து கொள்ளும்..

Tora பற்றிய தகவல்கள்

மற்ற தகவல்கள்: Nearly_Extinct.

மக்கள் தொகை: 40